Co Nowego u Pana Kleksa ?

Zapraszamy wszystkich Rodziców i opiekunów chętnych do zapisania swoich dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Nr tel. 32 263 06 66 lub 600 327 398, 602 111 125.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
dla rodziców dzieci zapisanych do Niepublicznego przedszkola
„Akademia Pana Kleksa”
w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 7


Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, Ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz.U. 2018.1000),
− informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Niepublicznego przedszkola „Akademia Pana Kleksa”, 41 -219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 7, adres e-mail: kontakt@akademiapanakleksa-przedszkole.pl, tel. 32 263 06 66.

 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka można się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@akademiapanakleksa-przedszkole.pl, tel. 32 263 06 66  lub pisemnie na adres na adres wskazany w pkt 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na usługi psychologiczne na podstawie art. 6 ust.1 lit. b  i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a (w zakresie danych szczególnej kategorii).

 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 5. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać wiadomość o treści ”wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  danych osobowych mojego dziecka – imię i nazwisko” na adres: Niepublicznego przedszkola „Akademia Pana Kleksa”, 41 -219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 7.

 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny ale jest konieczny.

 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka będą te podmioty, które:
  a. Uprawnione do nadzoru/kontroli/współpracy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi prace placówki,
  b. Wynikają z obowiązku realizacji zadań zgodnych z zasadami działania przedszkola niepublicznego.

 9. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przez przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

<< Wróć do poprzedniej strony

Prywatne przedszkole Sosnowiec - Akademia Pana Kleksa zaprasza

Prywatne przedszkole Sosnowiec

Nasi Partnerzy:

 • fizjo-complex
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • www.nadziejanadom.org/
 • ww.biblioteka.sosnowiec.pl
 • www.filharmoniaslaska.pl/
 • freestylers.pl
 • renpol.eu
 • www.linguafranca.edu.pl