Co Nowego u Pana Kleksa ?

Zapraszamy wszystkich Rodziców i opiekunów chętnych do zapisania swoich dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Nr tel. 32 263 06 66 lub 600 327 398, 602 111 125.

Misja naszego przedszkola

Misja naszego przedszkola

Misją naszego przedszkola jest:

Tworzenie warunków do wysokiej jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej sprzyjającej osiąganie przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.

Wychowanie dziecka szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, dziecka tolerancyjnego i otwartego na różne możliwości nauki. 

Zależy nam, aby droga życiowa każdego dziecka przebiegała z jego indywidualnymi możliwościami i marzeniami.

Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój.
                   
Realizujemy misję przez: 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • uczenie tolerancji i patriotyzmu,
 • pomaganie w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności,
 • umożliwianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtowanie  właściwych postaw wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i aktywności twórczej,
 • kształtowanie otwartości na wiedzę,
 • wyposażanie wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny,
 • pełnienie funkcji doradczej, wspierającej działania wychowawcze i edukacyjnej wobec rodziców.

<< Wróć do poprzedniej strony

Prywatne przedszkole Sosnowiec - Akademia Pana Kleksa zaprasza

Prywatne przedszkole Sosnowiec

Nasi Partnerzy:

 • fizjo-complex
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • www.nadziejanadom.org/
 • ww.biblioteka.sosnowiec.pl
 • www.filharmoniaslaska.pl/
 • freestylers.pl
 • renpol.eu
 • www.linguafranca.edu.pl