Co Nowego u Pana Kleksa ?

Zapraszamy wszystkich Rodziców i opiekunów chętnych do zapisania swoich dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020.  Nr tel. 32 263 06 66 lub 600 327 398, 602 111 125.

Misja naszego przedszkola

Misja naszego przedszkola

Misją naszego przedszkola jest:

Tworzenie warunków do wysokiej jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej sprzyjającej osiąganie przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.

Wychowanie dziecka szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, dziecka tolerancyjnego i otwartego na różne możliwości nauki. 

Zależy nam, aby droga życiowa każdego dziecka przebiegała z jego indywidualnymi możliwościami i marzeniami.

Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój.
                   
Realizujemy misję przez: 

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości,
  • uczenie tolerancji i patriotyzmu,
  • pomaganie w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności,
  • umożliwianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
  • kształtowanie  właściwych postaw wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego,
  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i aktywności twórczej,
  • kształtowanie otwartości na wiedzę,
  • wyposażanie wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny,
  • pełnienie funkcji doradczej, wspierającej działania wychowawcze i edukacyjnej wobec rodziców.

<< Wróć do poprzedniej strony

Prywatne przedszkole Sosnowiec - Akademia Pana Kleksa zaprasza

Prywatne przedszkole Sosnowiec

Nasi Partnerzy: