Co Nowego u Pana Kleksa ?

Zapraszamy wszystkich Rodziców i opiekunów chętnych do zapisania swoich dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Nr tel. 32 263 06 66 lub 600 327 398, 602 111 125.

"Twórczy Przedszkolak"

"Twórczy Przedszkolak"

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z drugim podstawowym kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 to jest „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”.

Panie nauczycielki naszego przedszkola opracowały projekt edukacyjny:

„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

Program ten zakłada stosowanie nauczania problemowego. Rozwiązywanie praktycznych /teoretycznych problemów następuje na drodze samodzielnej aktywności poznawczej i badawczej dzieci. Szczególne walory mają zadania, które dopuszczają kilka możliwych, prawidłowych rozwiązań typu „wynaleźć, skonstruować". Nadrzędnym celem programu jest: „Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia - podchodzenia do problemu z różnych punktów widzenia i poszukiwania wielu różnych sposobów jego rozwiązania”.

Wdrażany projekt obejmuje cztery bloki tematyczne  zabaw twórczych. Realizację ich zaplanowano w okresie: październik 2018 – czerwiec 2019

           ➢ I  Blok tematyczny - Ćwiczenia spostrzegawczości (październik, listopad)
           ➢ II  Blok tematyczny - Zabawy słowne (grudzień, styczeń, luty)
           ➢ III Blok tematyczny - Zadania rysunkowe (marzec, kwiecień)
           ➢ IV Blok tematyczny - Zadania ruchowe (maj, czerwiec)

W ostatnim tygodniu czerwca 2019 roku planujemy przeprowadzić ewaluację wdrażanego programu. Ewaluacja pomoże ocenić stopień realizacji zaplanowanych działań, skuteczność form i metod pracy, przyrost wiedzy i umiejętności dzieci. Uzyskane informacje zwrotne posłużą opracowaniu zmian w realizacji programu.

<< Wróć do poprzedniej strony

Prywatne przedszkole Sosnowiec - Akademia Pana Kleksa zaprasza

Prywatne przedszkole Sosnowiec

Nasi Partnerzy:

  • fizjo-complex
  • pilkarskie maluszki
  • pilkarskie maluszki
  • pilkarskie maluszki
  • www.nadziejanadom.org/
  • ww.biblioteka.sosnowiec.pl
  • www.filharmoniaslaska.pl/
  • freestylers.pl
  • renpol.eu
  • www.linguafranca.edu.pl