Barbara Białas - V-ce Dyrektor

      Jestem nauczycielem z trzydziesto dwu-letnim stażem pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Zgodnie z mają pasją i zamiłowaniem rozpoczęłam swoją karierę zawodową od fachowego i wszechstronnego przygotowania do pracy z dziećmi. Ukończyłam: Studium Nauczycielskie w Przemyślu – Kierunek: Pedagogika, Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Wyższą Szkołę Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach – Kierunek: Pedagogika, Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Akademię Świętokrzyską im. J. Kochanowskiego – Kierunek: Pedagogika, Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

      Ponieważ zawsze postrzegałam swoją rolę jako wspieranie dzieci w rozwoju, zawsze też starałam doskonalić siebie i swój warsztat pracy dla dobra dzieci. Podejmowałam działania  mające na celu podniesienie swoich  kwalifikacji w drodze doskonalenia zawodowego. Ukończyłam wiele kursów, warsztatów i szkoleń. Zdobyłam dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi, ukończyłam kurs z zakresu kinezjologii edukacyjnej ,,Gimnastyka mózgu” Paul i Gail Dennison oraz kurs prowadzenia wczesnej nauki czytania u dzieci w wieku przedszkolnym metodą I.Majchrzak. Opracowałam program autorski z zakresu nauki czytania ,,Dziecko w świecie liter”.

      Opracowałam plan indywidualnego postępowania z zestawami ćwiczeń dla dzieci mających trudności w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych, kompetencji językowych oraz arkusz indywidualnej pracy z dzieckiem. Swoimi doświadczeniami dzieliłam się z innymi nauczycielami publikując artykuły na stronach internetowych. Za swoją wieloletnią pracę z dziećmi otrzymałam wiele dyplomów i nagród, ale największą dla mnie nagrodą był i jest uśmiech i szczęście dziecka.

 

 

Nasi Partnerzy: