Alicja Dosz

Nazywam się Alicja Dosz. Ukończyłam studia
licencjackie na WSB w Dąbrowie Górniczej o
kierunku – zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne.
Doświadczenie w pracy z dziećmi nabyłam
pracując w innych przedszkolach oraz
żłobkach.


Uważam, że praca z dziećmi jest ogromnym
wyzwaniem dla każdego nauczyciela. Odkąd
pamiętam, zawsze uwielbiałam zajmować się
dziećmi. Sprawiało mi to bardzo dużo radości.

Zainteresowania - to muzyka, której
poświęciłam większość swojego dzieciństwa, a
także tenis stołowy, który był moją drugą pasją
przez cały okres mojego dojrzewania. Trenując
przez te wszystkie lata tenisa stołowego
nauczyłam się pokory, która jest bardzo
ważnym elementem w pracy z dziećmi.

Nasi Partnerzy: