Magdalena Micota

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika
o specjalności pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego oraz
studiów licencjackich o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Brałam udział w licznych szkoleniach, dzięki którym mogłam doskonalić swój warsztat
pracy.
Doświadczenie w zawodzie nauczyciela zdobyłam podczas pracy w szkole prowadząc zajęcia
indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego dziecka.
W Akademii Pana Kleksa jestem wychowawcą w grupie „MISIE”.

Nasi Partnerzy: