Zajęcia Dodatkowe

  • zajęcia z logopedą – prowadzone są dwa razy w tygodniu w formie zabawowej, ich celem jest profilaktyka wymowy oraz wspomaganie rozwoju kompetencji językowych.
  • język angielski – zajęcia  odbywają się trzy razy w tygodniu metodą audiowizualną, w czasie których to zajęć dzieci w formie zabawy poznają otaczający świat w tymże języku.
  • zajęcia artystyczno - plastyczne – rozwijają  sprawność manualną i twórczą wyobraźnię plastyczną  poprzez tworzenie  z różnych materiałów plastycznych (filc, tektura falista, flizelina, krepina, folia piankowa, patyczki kreatywne, materiał przyrodniczy, malowanie na różnych powierzchniach i fakturach, malowanie różnymi przedmiotami i wałkami fakturowymi).
  • zajęcia rytmiczno – taneczne  – aktywna forma obcowania z muzyką poprzez: ruch, śpiew i improwizację. Dzieci ćwiczą koordynację ruchów i poczucie rytmu, rozwijają wyobraźnię twórczą oraz uzdolnienia taneczne. Zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej raz w tygodniu.
  • zajęcia teatralne – raz w miesiącu. Zabawa w teatr, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie mowy podczas odgrywania ról, wcielanie się w role aktorów, manipulowanie pacynką i kukiełką.
  • zajęcia kulinarne.
  • zajęcia z psychologiem - raz w tygodniu. Spotkania te mają na celu stymulację rozwoju naszych dzieci. Pani psycholog wspomaga pracę nauczycieli i jest również do dyspozycji rodziców.
  • gimnastyka korekcyjna - raz w tygodniu.
  • zajęcia labolatoryjne - raz w miesiącu.
  • zajęcia z kynoterapii (zwanej dogoterapią). Zajęcia te dostosowane są do wieku dzieci, mają formę interaktywnej rozmowy oraz bezpośredniego kontaktu ze  zwierzęciem. Podczas takiego spotkania, dzieci uczą się  zachowań prawidłowych w stosunku do zwierząt, zostają  poinstruowane, jak nie powinny się zachowywać, oraz  poznają podstawy codziennych i naturalnych zachowań zwierząt. Zajęcia te odbywają się raz w miesiącu w każdej grupie wiekowej.

Nasi Partnerzy: