Plan Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I część dnia

6.30 - 8.15

 • Powitanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych.
 • Zabawy inspirowane przez nauczyciela, wprowadzające w tematykę dnia tygodnia.
 • Zabawy integracyjne.
 • Praca stymulacyjno – kompensacyjna.

8.15 - 8.45

 • Porządkowanie Sali.
 • Gimnastyka poranna.
 • Czynności higieniczno – sanitarne.

8.45 – 9.15   I śniadanie

9.15 – 9.40 

 • czynności higieniczne – mycie zębów

II część dnia

9.40 – 12.30

 • Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z Podstawy Wychowania Przedszkolnego.
 • Zajęcia dodatkowe z oferty przedszkola.

10.45 – 11.00

 • czynności higieniczne

11.00 – 11.15  II śniadanie

 • Zabawy ruchowe, spacery na powietrzu /w zależności od pogody/.
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • Praca indywidualna.
 • ArtterapiaZabawy ruchowe, spacery na powietrzu /w zależności od pogody/.

12.15 – 12.30

 • Czynności higieniczne.

12.30- 13.00  obiad

 

III część dnia

13.00 – 14.00

 • Różne formy relaksu /w zależności od wieku dziecka/ słuchanie bajek, muzyka relaksacyjna, sen.
 • Zajęcia z oferty przedszkola /dzieci starsze/.
 • Czynności higieniczne. 

14.15 – 14.30  podwieczorek

14.30 – 17.30

 • Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawy i gry stolikowe, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne samodzielnie planowane i organizowane przez dzieci.
 • Praca indywidualna kompensacyjno – terapeutyczna.
 • Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.