Przejdź do treści

Realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju (tzw. WWR)

Witamy w Akademii

W naszym przedszkolu nadrzędną wartością są potrzeby dziecka oraz umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju, zgodnego z wrodzonym potencjałem.

Stawiamy na nowoczesność i innowacyjność. Chcemy, aby nasze przedszkole było miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym dla dzieci i rodziców.
Troszczymy się o ciepłą, rodzinną atmosferę, sprzyjającą adaptacji i dobremu samopoczuciu.

Co nas wyróżnia?

lat na rynku
0
osób stałej kadry
0
specjalistów
0

Nasze przedszkole realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
(tzw. WWR lub WWRD)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR lub WWRD), to cykliczne zajęcia terapeutyczne skierowane do dzieci z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka. Celem terapii jest zminimalizowanie lub całkowita eliminacja trudności w codziennym funkcjonowaniu dziecka w różnych obszarach jego życia.

Zajęcia terapeutyczne:

Działania terapeutyczne mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia deficytów dysfunkcji do podjęcia nauki w szkole. Systematyczność pracy w gabinecie i poza nią gwarantuje, że z biegiem czasu uzyskamy poprawę w funkcjonowaniu naszego dziecka na wielu płaszczyznach.

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Nasze grupy

Wejdź do aplikacji

i zobacz, co u nas nowego

To miejsce pokocha Twoje dziecko

Poznaj nasze osiągnięcia