Co Nowego u Pana Kleksa ?

Zapraszamy wszystkich Rodziców i opiekunów chętnych do zapisania swoich dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Nr tel. 32 263 06 66 lub 600 327 398, 602 111 125.

Akcje i programy w Akademii Pana Kleksa

Akcje i programy w Akademii Pana Kleksa

Drodzy Rodzice!

Przesyłamy kilka słów :-) o Akcjach i Programach, w których nasze przedszkole obecnie bierze udział:

Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom” – w całorocznych działaniach poprzez codzienne czytanie, przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka. Nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać.
To prawdziwa przepustka do lepszego życia. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej. Czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną.

„Klub Zdrowego Przedszkola – Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana” - działania edukacyjne „Klub zdrowego przedszkolaka” realizowane będą w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia”, który wpisuje się w projekt Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej oraz poprawa jakości żywienia w placówkach oświatowo-wychowawczych. Program realizują placówki z każdego szczebla nauczania i wychowania. Jednak to najmłodsi są najbardziej chłonni wiedzy, ale przede wszystkim skłonni do wypracowania nawyków zdrowego stylu życia, które niewątpliwie zaowocują w ich przyszłości.

„Góra grosza” – „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.”
Celem akcji jest wielka zbiórka drobnych monet na przełomie listopada i grudnia z przeznaczeniem na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

„Mama, tato wolę wodę” –  to kolejny program, który realizujemy w naszym przedszkolu.
Cele programu to: Popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego, kształtowanie dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii, aktywizacja dzieci w zakresie aktywności ruchowej.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” - w ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają w proekologicznej edukacji, rozwijają u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie, przyswajanie wiedzy poprzez zabawę.

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci do 14 listopada 2019r.” – nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję ekologiczno-edukacyjną prowadzoną przez Green Office Ecologic Sp z o.o. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

<< Wróć do poprzedniej strony

Prywatne przedszkole Sosnowiec - Akademia Pana Kleksa zaprasza

Prywatne przedszkole Sosnowiec

Nasi Partnerzy:

  • fizjo-complex
  • pilkarskie maluszki
  • pilkarskie maluszki
  • pilkarskie maluszki
  • www.nadziejanadom.org/
  • ww.biblioteka.sosnowiec.pl
  • www.filharmoniaslaska.pl/
  • freestylers.pl
  • renpol.eu
  • www.linguafranca.edu.pl