Interaktywna Edukacja

 • Nowość w naszym przedszkolu!
  Interaktywna Tablica - Nowoczesne Technologie w Edukacji.
 • Tablica interaktywna wspiera działania nauczyciela
  w aspektach wychowawczym jak i terapeutycznym
 • Tablica multimedialna
  jest jedną z najskuteczniejszych metod przyciągnięcia oraz utrzymania uwagi uczniów przez dłuższy okres czasu a także polepszenia efektów nauczania.
 • Szeroki Wachlarz Możliwości!
  Niezależnie od rodzaju prowadzonych zajęć czy też grupy wiekowej uczniów nauczyciel ma możliwość odpowiedniego dostosowania materiału i osiągnięcia w ten sposób zamierzonego efektu dydaktycznego.


Wiek przedszkolny to okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego, okres w którym bardzo intensywnie rozwijają się procesy poznawcze. Aby zapewnić dzieciom optymalny ich rozwój należy dostarczać jak najwięcej bodźców, wykorzystując przy tym między innymi najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych. Jednym z takich osiągnięć jest tablica interaktywna, która wspomaga i uatrakcyjnia pracę nauczyciela, ale przede wszystkim ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne korzystanie ze współczesnych osiągnięć technologicznych.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci w naszym przedszkolu zakupiliśmy tablicę interaktywną, która będzie ciekawym elementem edukacyjnym wprowadzającym nowoczesność do pracy z dziećmi.      

        

Unikalne cechy oprogramowania :

 • Przycisk kalibracji dostępny w pasku skrótów na tablicy
 • Możliwość umieszczania własnych skrótów do zewnętrznych programów w menu
 • Praca na warstwach graficznych, blokowanie poszczególnych warstw, grupowanie elementów, definiowanie przeźroczystości
 • Lupa - umożliwia powiększenie wybranego fragmentu grafiki lub tekstu
 • Reflektor - skupia uwagę słuchaczy na wybranym fragmencie prezentacji
 • Kurtyna - opcja pozwalająca na odkrywanie tylko istotnej dla nas w danym momencie części prezentowanej treści
 • Narzędzia do geometrii - cyrkiel, linijka, ekierka, kątomierz
 • Rozpoznawanie pojedynczych liter (również polskich) oraz wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową
 • Inteligentny długopis: automatyczne rozpoznawanie odręcznie napisanych figur geometrycznych
 • Możliwość wstawiania figur geometrycznych
 • Kamera ekranu rejestrująca wszystkie czynności wykonywane na tablicy tzn. pisanie, zaznaczanie, rysowanie, wstawianie zdjęć itd. i zapisywanie je w formie filmu avi.
 • Możliwość wykorzystania dołączonej galerii zdjęć i zasobów przydatnych do podczas lekcji, np. gotowych scenariuszy, animacji flash, itd.

 

 

 

Nasi Partnerzy:

 • fizjo-complex
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • www.nadziejanadom.org/
 • ww.biblioteka.sosnowiec.pl
 • www.filharmoniaslaska.pl/
 • freestylers.pl
 • renpol.eu
 • www.linguafranca.edu.pl