Co Nowego u Pana Kleksa ?

Zapraszamy wszystkich Rodziców i opiekunów chętnych do zapisania swoich dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Nr tel. 32 263 06 66 lub 600 327 398, 602 111 125.

Projekty edukacyjne

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 tj.: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów i wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, w  bieżącym roku szkolnym, w naszym przedszkolu realizujemy:

 1. Program edukacyjny „Matematyka wokół nas” - to połączenie czynnościowego nauczania matematyki z różnymi formami aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtowanie pojęć matematycznych jest procesem ciągłym i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego oraz podczas nadarzających się okazji. Procesy intelektualne, od których zależą sukcesy w uczeniu się matematyki mają, bowiem szeroki zakres: służą dzieciom do klasyfikowania i tworzenia wszelkich pojęć, tworzenia logicznych wypowiedzi, polepszania spostrzegania, przewidywania skutków na bazie dostrzeżonych przyczyn oraz sprawnego liczenia. Istotą projektu jest opracowanie pakietu zajęć realizujących treści matematyczne w różnych rodzajach aktywności dziecięcej, pozwalających na osiągnięcie sukcesu i budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja”, w czasie różnorodnych sytuacji życiowych. 

 • Czas realizacji projektu edukacyjnego: październik 2019 - maj 2020
 • opracowanego przez nauczycielkę przedszkola mgr Karolinę Lula

  2. Projekt edukacyjny „Palcem po mapie Polski" - to podróżowanie po świecie realnym i wirtualnym, przygoda pobudzająca dziecięcą ciekawość. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycje Polski w różnych jej zakątkach. Nasze przedszkolaki będą uczestniczyć w zajęciach podróżniczych nastawionych na poznanie wszystkich województw, a w nich najważniejszych miast, rzek, parków narodowych, zabytków oraz osób sławnych i postaci historycznych z nich pochodzących. Podjęte działania będą okazją by budzić wśród dzieci poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Dzieci wezmą również udział w wymianie pocztówkowej pomiędzy przedszkolami z poszczególnych województw.

 • Czas realizacji projektu edukacyjnego: październik 2019 - maj 2020
 • opracowanego przez mgr Joannę Ławer, mgr Magdalenę Rzęsista, mgr Dagmarę Śpiewla

 3. Ogólnopolski projekt matematyczno – przyrodniczy „Las, Dwa, Trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” - pod patronatem Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych, Bliżej Przedszkola – to odpowiedź na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN, oraz na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, to zdobywanie kompetencji matematycznych w zgodzie z rytmem natury. Celem projektu jest promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie, postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwość zabawy oraz nauki, wykorzystywania  wszystkich zmysłów.

 • Czas realizacji projektu edukacyjnego: październik 2019 - maj 2020

<< Wróć do poprzedniej strony

Prywatne przedszkole Sosnowiec - Akademia Pana Kleksa zaprasza

Prywatne przedszkole Sosnowiec

Nasi Partnerzy:

 • fizjo-complex
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • www.nadziejanadom.org/
 • ww.biblioteka.sosnowiec.pl
 • www.filharmoniaslaska.pl/
 • freestylers.pl
 • renpol.eu
 • www.linguafranca.edu.pl