Przejdź do treści

Oferta naszego przedszkola pozwala zapewnić dziecku fachową opiekę, systematyczną wielokierunkową edukację oraz dobrą zabawę pod okiem profesjonalnej kadry.

Zajęcia podstawowe

Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji:

językowej

matematycznej

przyrodniczo-ekologicznej

komunikacyjnej

społecznej

plastycznej

muzycznej

zdrowotnej

teatralnej

medialnej

robotyczno-
technicznej

.........

Dziecko uczy się poprzez przeżywanie, radość z odkrywania czegoś nowego, samodzielne pokonywanie trudności. Dlatego też, w procesie dydaktycznym ważny jest sposób kierowania pracą dziecka.
Realizując proces dydaktyczny nauczyciele w naszym przedszkolu oprócz metod tradycyjnych pracują metodami aktywizującymi: 

Chcemy, aby każdy dzień w przedszkolu był ciekawy, dlatego organizujemy:

Tradycją w placówce są spotkania z:

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia z logopedą – prowadzone są trzy razy w tygodniu w formie zabawowej, ich celem jest profilaktyka wymowy oraz wspomaganie rozwoju kompetencji językowych.

Język angielski – zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu metodą audiowizualną, w czasie których to zajęć dzieci w formie zabawy poznają otaczający świat w tymże języku.

Zajęcia artystyczno – plastyczne – rozwijają  sprawność manualną i twórczą wyobraźnię plastyczną  poprzez tworzenie  z różnych materiałów plastycznych (filc, tektura falista, flizelina, krepina, folia piankowa, patyczki kreatywne, materiał przyrodniczy, malowanie na różnych powierzchniach i fakturach, malowanie różnymi przedmiotami i wałkami fakturowymi).

Zajęcia rytmiczno – taneczne  – aktywna forma obcowania z muzyką poprzez: ruch, śpiew i improwizację. Dzieci ćwiczą koordynację ruchów i poczucie rytmu, rozwijają wyobraźnię twórczą oraz uzdolnienia taneczne. Zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej raz w tygodniu.

Zajęcia z psychologiem – raz w tygodniu. Spotkania te mają na celu stymulację rozwoju naszych dzieci. Pani psycholog wspomaga pracę nauczycieli i jest również do dyspozycji rodziców.

Gimnastyka korekcyjna – raz w tygodniu.
 

Zajęcia z kynoterapii (zwanej dogoterapią) – dostosowane są do wieku dzieci, mają formę interaktywnej rozmowy oraz bezpośredniego kontaktu ze  zwierzęciem. Podczas takiego spotkania, dzieci uczą się  zachowań prawidłowych w stosunku do zwierząt, zostają  poinstruowane, jak nie powinny się zachowywać, oraz  poznają podstawy codziennych i naturalnych zachowań zwierząt. Zajęcia te odbywają się raz w miesiącu w grupach: "Misie", "Skrzaty", "Motylki", "Żabki".

Zajęcia Bricks4Kidz – na zajęciach tych przekazywana jest wiedza na temat budowanych modeli, a następnie dzieci w praktyce samodzielnie odkrywają naukowe zależności otaczającego ich świata budując modele z klocków Lego® w oparciu o gotowe instrukcje. Poprzez dużą ilość modeli do budowania Bricks4Kidz przybliżają dzieciom świat: nauki, architektury, kosmosu, zwierząt, żywiołów natury, sportu, podróży czy też obiektów codziennego użytku. Warsztaty te to impuls pobudzający kreatywność i zaangażowanie dzieci. Zajęcia te odbywają się raz w miesiącu w grupach: ""Delfinki", "Cyferki", "Tygryski", "Biedronki".

Zajęcia medialne – Akademia Nowych Mediów – warsztaty współczesnego dziennikarstwa, kształcenie kompetencji medialnych umiejętności właściwego odbioru mediów i racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy i rozrywki. Zajęcia odbywają się co tydzień w grupach: "Biedronki", "Cyferki", "Delfinki", "Tygryski".

Zajęcia matematyczne – „MATEMA” – zajęcia te sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do wzbogacenia liczby doświadczeń matematycznych bardzo pomaga w zdobywaniu kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki i owocuje wysokim stopniem przyswojenia przez dziecko pojęć i umiejętności. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w grupach: "Biedronki", "Cyferki", "Delfinki", "Tygryski", "Żabki".

Zajęcia „Programowanie – Kodowanie” – warsztaty robotyczno – techniczne, czyli nauki połączonej z zabawą! Podczas zajęć dzieci programują roboty, czytają obrazy, nazywają symbole i znaki, klasyfikują przedmioty, układają je w grupy, szeregi, rytmy. Odtwarzają układy przedmiotów i tworzą własne sekwencje. Kształcenie umiejętności kodowania odbywa się przez zabawę, z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych typu: plansze, gry, programowanie zabaw! Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w grupach: "Misie", "Motylki", "Skrzaty", "Żabki".