O Nas

Zapraszamy wszystkich Rodziców i opiekunów chętnych do zapisania swoich dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Nr tel. 32 263 06 66 lub 600 327 398, 602 111 125.

Prywatne przedszkole Sosnowiec  zobacz pełną ofertę

Nasze przedszkole funkcjonuje od 1 września 2011 roku. Mieści się w Sosnowcu Zagórzu przy ulicy Braci Mieroszewskich 7 w dużym budynku z kolorowymi salami i dostosowanymi do wieku dzieci niestandardowymi, w kształcie zabawek mebelkami. Do dyspozycji dzieci oferujemy atrakcyjne zabawki i ciekawe pomoce dydaktyczne.
Placówka posiada plac zabaw o podłożu trawiastym z piaskownicami oraz nowoczesne, kolorowe urządzenia rekreacyjne gdzie dzieci mogą aktywnie spędzać czas na powietrzu.
Przedszkole powstało z myślą o dzieciach. Chcemy, aby było ono dla nich niezwykłym przedszkolem, gdzie będą czuły się  dobrze, rozwijały swoją dziecięcą wyobraźnię i fantazję, chętnie zdobywały wiadomości i umiejętności, miejscem, które będzie intrygowało, ciekawiło i wzbudzało pozytywne wrażenia.
Nasze działania nakierowane są na potrzeby dziecka, umożliwiając mu wszechstronny rozwój zgodny z jego wrodzonym potencjałem. Stawiamy na nowoczesność i innowacyjność. „W nowym otoczeniu należy stworzyć wychowankom tę samą atmosferę i stosować te same metody wychowawcze co w domu”. Parafrazując Marię Montessori, staramy się, by nasze przedszkole było miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym dla dzieci i Rodziców, panowała tu ciepła, rodzinna atmosfera, sprzyjająca adaptacji i dobremu samopoczuciu dzieci. 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńczą, wychowawcą i dydaktyczną, tym samym naszym przedszkolakom zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Zapewniamy:

 • bogatą ofertę dydaktyczno – wychowawczą,
 • naukę przez zabawę porzez zastosowanie nowoczesnych metod i form pracy,
 • wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną, wychodzącą naprzeciw potrzebom, zainteresowaniom i pragnieniom dzieci,
 • różne formy ekspresji wpływające na rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • kadrę specjalistów: neurologopedę, psychologa, fizjoterapeutę, lektora języka angielskiego, nauczyciela rytmiki

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci oferujemy ścieżki rozwojowe:

 • muzyczno – rytmiczną,
 • ruchową,
 • artystyczno - plastyczną,
 • teatralną,
 • językową.

Codzienną pracę dydaktyczno – wychowawczą opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Programie Edukacji Przedszkolnej ,,Nasze Przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej wraz z obudową dydaktyczną "Olek i Ada" Wydawnictwa MAC oraz pakiecie metodycznym do nauki języka angielskiego "I love Boo" E. Wodzickiej - Dondziłło. Ponadto realizujemy wewnętrzny projekt edukacyjny:

 • "Matematyka wokół nas" - to połączenie czynnościowego nauczania matematyki z różnymi formami aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym
 • "Palcem po mapie Polski" - to podróżowanie po świecie realnym i wirtualnym, przygoda pobudzająca dziecięcą ciekawość. Dzieci wezmą również udział w wymianie pocztówkowej pomiędzy przedszkolami z poszczególnych województw

oraz  Ogólnopolski projekt matematyczno – przyrodniczy:

 • „Las, Dwa, Trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” - pod patronatem Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych, Bliżej Przedszkola – to odpowiedź na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN, oraz na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, to zdobywanie kompetencji matematycznych w zgodzie z rytmem natury. Celem projektu jest promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie, postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwość zabawy oraz nauki, wykorzystywania  wszystkich zmysłów. Przygotowując dzieci do życia i funkcjonowania w społeczeństwie nawiązujemy współpracę z różnymi lokalnymi instytucjami użyteczności społecznej. Bierzemy udział w programach, akcjach, konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. W związku z tym posiadamy certyfikaty, dyplomy i podziękowania. Włączamy dzieci w różne akcje charytatywne, tym samym uczymy dzieci empatii, troski o innych.

 

Ponadto, przedszkole „Akademia Pana Kleksa” proponuje szereg zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawy programowe nauczania przedszkolnego.

Są to zajęcia nieodpłatne nie wymagające dodatkowych kosztów. 

Prywatne przedszkole Sosnowiec - Akademia Pana Kleksa zaprasza

Prywatne przedszkole Sosnowiec

 

Nasi Partnerzy:

 • fizjo-complex
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • pilkarskie maluszki
 • www.nadziejanadom.org/
 • ww.biblioteka.sosnowiec.pl
 • www.filharmoniaslaska.pl/
 • freestylers.pl
 • renpol.eu
 • www.linguafranca.edu.pl